Ordfestivalen ett varumärke

Nu är Ordfestivalen ett varumärke. Så nu kan vi skriva ORDFESTIVAL®
Patent- och registreringsverket har för in varumärket ORDFESTIVAL i varumärkesregistret
som varumärke nr 381 811.
Det kom ett tjusigt brev med kunglingt emblem och underskrivet av generaldirektör Gun Hellsvik


RSS 2.0