Nu börjar planeringen för årets Ordfestival

Temat för årets Ordfestival kommer att vara "lust".
Vi vill att Ordfestivalen skall bli en lustfylld upplevelse där vi kombinerar berättande, poesi,
sång, musik och bild till en helhet.
Det första steget vi tar är att ansöka om bidrag från Kulturnämnden.
Ansökan är klar med projektbeskrivning, budget och redovisning av förra årets resultat.
Svar får vi efter nämndens sammanträde i februari.

Vi tar gärna emot tips på lämpliga författare och poeter antingen som en kommentar eller
till vår e-post här.

RSS 2.0